Chính sách giao hàng là một phần trong Quy chế hoạt động thương mại điện tử của nhãn hàng KimoStar, đáp ứng đầy đủ các Quy định của Pháp luật có liên quan và tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

QUY TRÌNH GIAO NHẬN, CHUYỂN HÀNG
Nhãn hàng KimoStar thực hiện giao hàng đến tận tay khách hàng. Sau khi nhận đơn hàng từ người mua và đã xác thực thông tin mua hàng qua điện thoại, KimoStar sẽ tiến hành giao hàng theo yêu cầu của Quý khách hàng.